Takedowns

Lue tämä erittäin huolellisesti ennen kuin pyydät minkä tahansa sisällön poistamista ennen kuin pyydämme mha.fi:n ja sen kaikkien aladomainien + nitter.it:n sisällön poistamista.


Palvelut Nitter, Teddit ja Invidious

Nämä palvelut toimivat vastaavien alustojen välittäjinä (eli "front-endinä").

Koska palveluni toimivat Euroopan unionissa, sovelletaan EU:n lainsäädäntöä.

Tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa 22 päivänä toukokuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/29/EY mukaan "tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa 22 päivänä toukokuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/29/EY" mukaan "tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa 2 artiklassa tarkoitetut väliaikaiset tai satunnaiset [ja] olennainen ja olennainen osa teknistä prosessia, joiden ainoana tarkoituksena on mahdollistaa välittäjän suorittama siirto verkossa kolmansien osapuolten välillä", ovat sallittuja ja laillisia.

Kaikki minulle osoitetut, näitä palveluja koskevat takedown-pyynnöt jätetään huomiotta. Toistuvat yritykset katsotaan väärinkäytöksi ja niistä ilmoitetaan isännöitsijöille.


Privatebinille

Jos löydät kokonaisen URL-osoitteen, ota minuun yhteyttä. Muussa tapauksessa en pysty lukemaan pastien sisältöä, joten mitään takedownia ei tehdä.